Fähus, stall och lada, Fudalens fäbod.

Enligt text som medföljde bilden: "Gustafsberg. SSG 08 9/8 08." ::

UMFA53201:0507

Bostadsinteriör, Sätuna gård, Björklinge socken, Uppland 1930

Enligt fotografens journal nr 3 1916-1917: "Samuelsson, Ruth Arvidsberg, Jörlanda".

Fotografi

Förtjänstjeton

Utsikt över Ortviken, massafabriken (gamla sågverket till höger).

Fotovisning i tågvagn (?)

UMFA53690:05323

UMFA53201:0819

Spänne

AB Upsala Valskvarns julgran, sannolikt på Vaksalatorg, Uppsala, 1951

Mössa m/1865-1899

Sjösättningsmiddag

T063121

Mr. Eddie

Klocktorn på vakten vid Marma läger, Älvkarleby socken, Uppland 1996

Johansson, Thorsten
Teckning

UMFA53690:04018

Nolmyra garveri, Nolmyra, Björklinge socken, Uppland 1983

Patronväska m/1895

Kommunala flickskolan, föräldrar lyssnar till lektionen, Uppsala mars 1952

Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: "Djupvik fr. berget söderut Bohuslän".

Strumpor

Dass (hemlighus), Hagby prästgård (S:1), Hagby, Hagby socken, Uppland 1985

Bernhardson, Carl Gustaf
Gåsmarsch [Målning]

Alby 1898. Arbetarbostad "Kojor" enligt Linds anteckning. Framför byggnad en grupp på tre kvinnor.

Sida ur skrift med porträtt av Linné

Enligt fotografens journal nr 8 1951-1957: "Berntsson, Ingela Stora Askerön".

Arkeologisk schaktningsövervakning, Harg, Hargs socken, Uppland 2000

Kyrka, Sverige

Två kvinnor i skogen, 1910-tal

Dop och sjösättning av fartyg 184 M/S Hermion. Samma bild som umfa53199:1469.

Violas Trädgårdsförenings ordförande Sven Jönsson med fru, jubileum i Uppsala, 1954

Mugg

Stämpel

Arkeologisk undersökning av Franciskanklostret, kvarteret Torget, Uppsala 1971 - 1972. Östra flygeln. Från nordväst

Skrivet på baksidan: Kolhättan, Henån, Röra sn.

Smörbytta