Tryckt text på kortet: "Rörbäckskilen, Bokenäs".
Noterat på kortet: "T.v Stensholmen (Stegelholmen) nära Dragsmark.
I fonden Orust 12. 7. 54".
"Förlag: Handl. Eskil Erikson, Rörbäck".

Översikt över fornlämningsområdet, fr. NO.Lena. I förgrunden Vallen anl. 19 med resta stenen nr. 20, samt stensättningen anl. 15, fr. SO.

Uppteckning (Officiell beteckning)

Utbildning av personal på friluftsmuseet Disagården, Gamla Uppsala sommaren 2007

Gaffel

En pojke som äter mat.

Tavla

SKO-dam

KAPPA

Eldrör till 12 cm kanon m/1879

Lås

UMFA53690:22236

Enligt fotografens noteringar: "På det bortre bandet transporteras bullarna i varmt vatten mot vågen."
Fototid: 1995 den 16, 24 november och 11 december.

Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg 1953.

Skedkrok

Beckho

Sverg, Sverige

Smörgåsplatta

En äldre kvinna står i dörröppningen till en stuga och talar med en elegant klädd dam med uppfällt parasoll. Halland. Troligen förlaga till en målning.

Arkeologisk undersökning, Söderhällby, Vaksala socken, Uppland 2010

UMFA53810:1381

:: ::

Örhänge

Tapetbård

Linnémuseet i Linnéträdgården, Uppsala

Vävprov

Folksamling, talare

Arkeologisk undersökning av terrass

Ritning

Patronväska

Östersund, Sverige

MYNT

Lada och ladugård, Lutan, Rasbo socken, Uppland 1982

UMFA54416:0072

Noterat på kortet: "Styrsö. Villabron."
::

Bostadshus, Löt 1:34, Länna, Almunge socken, Uppland 1987

Man vid formklippt gran, Uppland maj 1937

Stråvalla kyrka

Enligt text som medföljde bilden: "Ångaren Elfkungen i gamla slussarne, Trollhättan
21/5 1901. Gamla slussarne."

T012054