Väska

Västervik, Sverige

Fotografi föreställande Hjalmar Hågman, överchaufför vid Hägersten 1, 1973.

Postkontoret Hägersten 6. Interiörsbild utav kontoret och expeditionen.

POST.029380

Knivsta, Uppsala, Sverige

Vykort

Sverige

Stockholm, Sverige

Lantbrevbäraren Mikael Mattsson i Haga. Han har klivit ur bilen och delar ut post i en samling postlådor.

Revolver

Stämpel

Vykort

Stockholm, Sverige

Postkontoret 250 17 Helsingborg Frösögatan 3

Rågsved, Stockholm, Sverige

POST.015136

Poststället 760 21 Vätö

POST.033244

Stockholm, Sverige

Brev

Sverige

Alnö posstation, interiör. Sundsvalls postområde.

Reportage om den omläggning av brevbäringen som skett under
riktlinjer, som dragits upp av 1953 års brevbäringsutredning.
Postdirektionen i Linköping har bearbetat undersökningsmaterialet
beträffande brevbäringen i Motala och gjort upp förslag till
tjänstgöringslistor och göromålsuppgifter. (Se vidare tidningen PS nr
8/1958). På postdirektionen i Linköping. Kontrollör Per Rask, t.v.,
och överkontrollör Arne Häggbom diskuterar här en detalj angående
brevbäringen. Foto 29/10. (Se även neg. 1703b).

Stockholm, Sverige

Linjen Mattmar - Svenstavik. Svenstavik

Norrlandsresan. Älvkarleö den 23 juli.

Sverige

Brev

Sverige

Generaldirektör Erik Swartling ser på utställningen tillsammans med
riksdagskvinnan fru Sigrid Ekendahl.

Postkontoret 231 03 Trelleborg Sockenvägen 2B

Stockholm, Sverige

Stämpel

Låda

Våg

Genomgångsrum från förstugan på 2 tr. till rum nr 4 och de
historiska samlingarna (fotograf Yngve Hellströms arbetsrum
1953-1954).

Fotot taget på Stockholm/Arlanda 2000-06-12. Flygplan modell
SE-DPB: Boeing: B.737: 33. AQC. Bilden föreställer flygpanet
"Pilgrimsfalken" mellan Stockholm-Malmö. Flygbolaget Falcon Air var
tidigare ett fraktbolag åt Posten AB, men såldes 2006 på våren till
bolaget Flygscand. Den 1 december 2006 försattes bolaget i konkurs.
Posten har haft eget flygbolag sedan 1986 då Falcon Aviation startade
med postföring på fyra inrikes linjer, Malmö-Arlanda,
Göteborg-Arlanda samt två linjer Luleå-Umeå-Arlanda.

Mössa

Lokalbrevbärarna vid postexpeditionen Danderyd 2. Nora Torg 4.
Foton 1955. I arbete å brevbärarexpeditionen för turens utgång.