Lantbrevbäringskontoret Vätö. Postkontoret sköts av lantbrevbäraren Vätö LBB 1 sedan 1976 då poststationen Vätö omorganiserades till lantbrevbärarpostställe.

Socka

Östersund, Hammerdal, Sverige

Medalj

Posttransporter 1900-talets början - 1953.

Kliché

Östersund 1, Sverige

På samma adress finns också Svensk Kassaservice.

Postkontoret 451 20 Uddevalla Edingsvägen 2

POST.015844

Kalmar, Sverige

På samma adress finns också Svensk Kassaservice.

Kortlåda av papp, med löst lock och delvis nedfällbar framsida.
Locket påsatt. Art.nr 530.02

Sverige

Solna 8, Sverige

Stockholm, Stettin-Berlin, London, Sverige, Tyskland, England

Post-"jutkas", färdiga att starta med posten. Postföringssträckan
är 25-50 miles och hästarna byts var femte eller sjätte mile vid
bestämda punkter. Dessa vagnar befordrar både passagerare och post.

Stockholm, Rotterdam, Sverige, Nederländerna

Stockholm 6, Sverige

Solna 3, Sverige

Stockholm, Sverige

Hästdiligens från Postmuseum gjorde postturer mellan utställningen
och postkontoret Stockholm 1. Postiljon Tore Steger tutar i
posthornet när diligensen passerar hörnet av Sveavägen och Kungsgatan.

Våg

POST.029382

Stämpel

Sverige

Skylt

POST.019806

På samma adress finns också Svensk Kassaservice.

Postkontoret 830 43 Ås

Malmö, Sverige

Till Herr Postdirektören m.m. Gustaf Adolf Sundman 5/12 1947 Från
underlydande personal med tack för 14-årigt chefskap för Nedre norra
distriktet. pkt i Sollefteå, exteriör

Tröja

Skylt

Sverige

Postkontoret 460 64 Frändefors

POST.022227

Brevlåda, för utomhusbruk, med avrundade hörn, bottentömning och
anslagsram på framsidan med sifferskiva ("2"). Uppsatt på vägg vid
postexpeditionen Västerhaninge 1.

Grafik

Postkontoret 343 00 Älmhult Köpmangatan 25