Porträtt av B Peterson.

Sverige

Sverige

Skjorta

Efter sortering och fördelning i "ljusgården" transporteras posten
upp till resp. bokföringsavdelningar.

Stockholm, Sverige

Stockholm, Åbo, Sverige, Finland

Köpenhamn, Danmark

Postterminalen 100 01 Stockholm Ban Klarabergsviadukten 59

Stockholm, Sverige

Brev

Nylands postområde. Väja poststation, exteriör.

Sverige

Helsingör., Danmark

Postkontoret Göteborg 1, terassen mot Drottningtorget, omkring 1949.

Göteborg 1, Sverige

Byxa

Sverige

The på Solliden. Till vänster i förgrunden generaldirektör Juhlin
och sekreterare Bildt.

Porträtt av Anders Julius Juhlin, generaldirektör vid Kungliga Generalpoststyrelsen 1907.

Lantbrevbärare, postiljon Erik Bergman (cykelåkande) i
Delsbo. April 1956.

Modell

Postbankshuset, Drottninggatan 87-91, Stockholm, 1965. Postbankens Mikrofilmavdelning.

Postkontoret 260 60 Kvidinge Norra Järnvägsgatan 12

Stämpel

Skylt

Lund, Sverige

Från vänster: Lucian fröken Birgitta Nyberg, Votele Org och fröken
Ingegerd Holmberg, i biblioteket.

Brev

Producenten David Kushner instruerar medan Sten Aarö är färdig att
sätta igång kameran.

Fr.v. kontrollör A V Green, Boden, riksgäldsdirektör Sandberg,
postdirektör Hammarström.

Östersund, Sverige

Stockholm, Sverige

Stockholm, Sverige

Gårdsjö var en Sveriges största omlastnings- stationer, från
bredspårig bana till smalspårig. Exteriör av Gårdsjö station.

Sverige

Frankostämplingsmaskin

Djursholm 3, Sverige

Postkontoret i Haparanda inviger sina nya lokaler 1981.

Posten lastas ombord på färd på Kultsjön.