Bostadshus på Sätuna gårds ägor, Björklinge socken, Uppland 1930

Naturen kring Uppsala 1950

Bodar och bostad, Hässle 4:2, Dalby socken, Uppland 1984

Bostadsinteriör - Svahn, Bangårdsgatan 1, kvarteret Bryggaren, Uppsala september 1948

Ulstertyg

Överläkare Nils Brage Nordlander, Ulleråkers sjukhus, Uppsala 1967

Svenska Turistföreningens 50-årsjubileum -STF:s ordförande justierådet Arthur Lindhagen talar i Universitetsaulan, Uppsala 1935

Bräddörr som innerdörr till vapenhuset i Yttergrans kyrka, Yttergrans socken, Uppland 2005

Auktion på Upplands nation, Sysslomansgatan, Uppsala 1953

Ullfors IK:s jubileumsfest, Ullfors, Tierps socken, Uppland 1968

Ritning, Uppsala domkyrka, Uppsala oktober 1941

Fotografi

Vy över Fånö slott vid Ekolsundsviken, Löts socken, Uppland, juni 1989

Marma kyrka, Marma, Älvkarleby socken, Uppland 2008

Magasin, Målsta 1:1, Bälinge socken, Uppland 1983

Arkeologisk utredning, Alunda socken, Uppland 2010

Staty av Gunnar Wennerberg i Slottsbacken vid Uppsala slott, Uppsala

Granbo, Börstils socken, Uppland 2007

de la Gardieska gravkoret, Veckholms kyrka, Uppland 1990-tal

Burk

Ängslada, Väster Lakbäck, Nora socken, Uppland, takfot 2009

Bostadshus (Officiell beteckning)

Bäverns gränd 4, Uppsala 1954

Husmödrar - husmodersskola, Bergsbrunna, Uppsala mars 1952

Frälsningsarmén på besök vid Tierps järnbruk, Tierp, Uppland 1968

Ateljéporträtt - Göran Olsson, Juvenalorden, Uppsala 1948

Prydnadsföremål

Hälsomässa i Tierp, Uppland februari 1969

Rock

Överkragande enkelbod, Gammelhus, Östhammar december 2004

Mortelstöt

Porträtt av man - Hälsovårdsnämnden i Uppsala 1945

Väderkvarn (Officiell beteckning)

Mangårdsbyggnad, Lilla Skärna, Fullerö 22:3, Gamla Uppsala socken, Uppland 1977

Mönster

Schal

Arkeologisk schaktningsövervakning, Råby, Vaksala socken Uppland 2003

Vävprov

FN-seminarium hyllar Dag Hammarskjöld, Uppsala gamla kyrkogård, Kungsgärdet, Uppsala juni 1962

Gudibrallan, sannolikt Tierp, Uppland oktober 1970