Bobinställning

Tapet

Nannaskolan, Kungsgatan, Uppsala - skolbibliotek 1947

Nålbrev

Promenad i Wiks slottspark, Vik, Balingsta socken, Uppland 1965

Hambodansande polis, sannolikt Tierpstrakten, Uppland, juli 1968

Restaurering av Uppsala domkyrka, Uppsala 1935-1954

Gunnar Petterssons motorverkstad visar bilar, Gamla Uppsala mars 1964

Skördearbete, sannolikt Funbo socken, Uppland

Hacka

Flerbostadshus i kvarteret Fågelsången, Uppsala 1938

Från Upplands fornminnesförenings utfärd till Altuna. D:r Karlinder talar från toppen av Borgberget

Vendel, Vendels socken, Uppland

Theatrum Oeconomicum och Centralbadet inplastade, kvarteret Torget, Östra Ågatan, Uppsala 1991

Söderfors kyrka, Söderfors, Uppland 1967

Gårdsinteriör, stadsdelen Dragarbrunn, Uppsala 1949

Teater - Intiman, gästspel i Uppsala januari 1954

Krans

Mangårdsbyggnad med tillbyggnad, Uggelsta 1:1, Uggelsta, Lena socken, Uppland 1977

Vy över Karby, Rasbo socken, Uppland

Militär femkamp, Uppsala, 1953

Professor Björn Collinder, Uppsala december 1965

Eldsvåda - Balingsta, Uppland maj 1947

Mässhake, brokad, ryggsida med broderat krucifix, Uppsala domkyrka, Uppsala 2009

Snöoväder på Stora Torget, Uppsala 1954 - 1964

Landstinget - Fagerudd, Enköpings socken, Uppland 1952

Bostadshus, Trekanten, Fullerö 21:27, Gamla Uppsala socken, Uppland 1978

Soffa

Vy över Husberg mot Klista, Enköping, Uppland, juni 1989

Bostadshus, tvättstuga och bod, Viggeby 1:1, Viggeby, Danmarks socken, Uppland 1977

Uppteckning (Officiell beteckning)

Kooperativa Konsum, restaurangen, Uppsala november 1948

Uppteckning (Officiell beteckning)

Sävjaån, Sävja, Uppsala 1961

Konstnären Staffan Östlund vid sitt konstverk i aula, Tierp, Uppland 1968

Bonde i Örbyhus, Uppland byggde egen ladugård, februari 1973

Uppteckning

Arkeologisk utredning, Stenhagen, Uppsala 2012

Tapet

Underliggare