Digitalt Museum Digitalt Museum

Stadsvapen


Om objektet

Benämning:
Stadsvapen (Sakord)
Sigillavtryck (Preciserat sakord)

Historik:
Avtryck utfört av konservator S. Hallberg på Riksarkivet (Stenbockska palatset), enligt uppgift på katalogkort (ej skannade).

Uppgifterna om stadsvapnens historia (se under "beskrivning") bygger på G. U Scheffers "Svensk vapenbok för landskap , län och städer" Stockholm 1967.
/Leif Wallin 2014-02-11
Produktion:
1952 - 1953
Tillverkare: Hallberg, S
Beställare: Nordiska museet
Tillverkningsort: Sverige (SE), Stockholm, Stockholm, Stockholm
Annat:
1481
Historisk händelse, ort med anknytning till föremålet: Sverige (SE), Västergötland, Västra Götaland, Göteborg, Göteborg, Gamlestaden, Nya Lödöse
Accession:
2006 (Förvärvslista)
Givare till museet: Nordiska museet
Givare, ort: Sverige (SE), Stockholm

Beskrivning:
Rund bricka med svagt sepiakolorerad kopia av sigillavtryck. Ram med textband: SIGILLVM ** CIVIVA * LVDOCIEN. I mitten vid vatten - Göta älv - stående krenellerad portbyggnad Lödösehus med krenellerade skyttegångar och två krenellerade torn med spetsiga tornhuvar. Ornament över borgen.

På baksidan inristad text: Nya Lödöse Stamp f 1500 Museet för nordfornsaker Uppsala S H-bg -52.

Lödöse en nu försvunnen medeltida stad, uppkom under 1100-talet. Ursprungligen låg den 20 km norr om Kungälv på Göta älvs östra strand, men flyttades 1473 längre ned till Säveåns utlopp norr om nuvarande Göteborg. Den nya platsen kallades Nya Lödöse.
Kopian tillverkad inför arbetet med nyutgåva av boken "Svenskt silversmide".
/Heidi Henriksson 2006-12-07

Påförd text:
Inskrift: SIGILLVM ** CIVIVA * LVDOCIEN.
Påskrift: Nya Lödöse Stamp f. 1500 Museet för nordfornsaker Uppsala S H-bg -52.

Identifikationsnr:
NM.0329932

Institution:
Nordiska museet

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Nordiska museet

Museets webbplats:
www.nordiskamuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera. Kontakta oss via länken nedan om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Köpenhamns stadsvapen

Köpenhamns stadsvapen (danska: Københavns byvåben) fick sitt nuvarande utseende den 24 juni 1661,[1] då kung Fredrik III utfärdade ett privilegiebrev till Köpenhamns borgare som tack för deras motstånd mot svenskarnas belägring av staden. Privilegierna gav borgarna i staden rätt att äga jorden på samma villkor som adeln.

Londons stadsvapen

Londons stadsvapen är vapen för City of London, som egentligen bara utgör en liten, central del av Storlondon. Storlondon har inget gemensamt vapen sedan Greater London Council avskaffades 1986, däremot har samtliga London boroughs egna vapen.

Vasa stadsvapen

Vasa stadsvapen innehåller en vase, släkten Vasas vapenbild. År 1611 erhöll orten Mustasaari stadsprivilegier av kung Karl IX och fick också namn av kungens ätt. Senaten för Finland (regeringen) tilldelade Vasa stad Frihetskorsets orden den 2 maj 1918 för stadens insatser under inbördeskriget, då senaten tillfälligt hade omlokaliserat sig dit emedan Helsingfors var i de röda styrkornas händer. Bandet som korset hänger i är ett unikt band för stadens frihetskors.

Stralsunds stadsvapen

Stralsunds stadsvapen är ett talande vapen för Hansestaden Stralsund, vapnet symboliserar namnledet "stral" för staden vid sundet (Strelasund), stral är ett ursprungligen slaviskt ord för "pil" eller "spets". Pilspetsen används också i stadens sigill. Tinkturerna rött och silver grundar sig på Hansans röd-vita färger.

Norrköpings stadsvapen

Norrköpings kommunvapen fastställdes av Kungl Maj:t 22 maj 1936 för den dåvarande Norrköpings stad. På stadsvapnet återfinns Norrköpings skyddshelgon S:t Olof.

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 3.0 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...