Digitalt Museum Digitalt Museum

Vantar


Om objektet

Benämning:
Vantar (Sakord)

Historik:
Huvudliggaren (år 1874):
"4137 Ett par vantar fr. Dalsland. Af egendomligt mönster. Köpta af gifvaren för ungefär 10 år sedan på Vänersborgs torg af en bonde från Dalsland. Märkta: '1855.' Tämligen malätna. G. af revisionssekreter. G. Ryding i Stockholm i mars eller apr. 1874. Bil. Ryding."
Produktion:
1855
Tillverkningsort: Sverige (SE), Dalsland
Användning:
1855 (1855 EFTER)
Accession:
1874 (187403)
Givare till museet: Ryding, G
Givare, ort: Sverige (SE), Stockholm
Annat:
Historisk händelse, ort med anknytning till föremålet: Sverige (SE), Västergötland, Västra Götaland, Vänersborg, Vänersborg

Påförd text:
Inskrift: 1855

Identifikationsnr:
NM.0004137A-B

Institution:
Nordiska museet

Består av:
NM.0004137A Föremål Vantar
NM.0004137B Föremål Vantar

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Nordiska museet

Museets webbplats:
www.nordiskamuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera. Kontakta oss via länken nedan om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Religion

Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som höjda över det jordiska. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en själ som lever vidare efter kroppens död.

Portal:Religion/Personer inom religion

Religion i Dalsland

Majoriteten av dalslänningarna tillhör Svenska kyrkan. Andra trossamfund som Equmeniakyrkan och Pingströrelsen finns också representerade i landskapet. De icke-kristna religionsutövarna är få.

Religion i Uppsala

Religion har varit en viktig del av Uppsalas kultur och historia under lång tid. Redan under järnåldern byggdes Uppsala tempel vilket stod kvar till Sveriges kristnande under 1000-talet. Uppsala stift har varit ärkebiskopsstift sedan 1164. Sedan Livets ord grundades 1983 har kyrkan haft sitt säte i Uppsala. Uppsala har idag också bland annat en katolsk kyrka, en moské, och ett tempel för Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Religion i Sverige

Sverige har traditionellt räknats som ett kristet land, tillhörande den evangelisk-lutherska traditionen, men är idag snarare att betrakta som ett sekulärt land, där mindre än hälften är religiöst engagerade eller utövar privat en religion. Från år 1593 till 2000 var Svenska kyrkan officiellt statskyrka i Sverige.

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 3.0 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...