Digitalt Museum Digitalt Museum

Vantar


Om objektet

Benämning:
Vantar (Sakord)

Historik:
Huvudliggaren (år 1874):
"4137 Ett par vantar fr. Dalsland. Af egendomligt mönster. Köpta af gifvaren för ungefär 10 år sedan på Vänersborgs torg af en bonde från Dalsland. Märkta: '1855.' Tämligen malätna. G. af revisionssekreter. G. Ryding i Stockholm i mars eller apr. 1874. Bil. Ryding."
Produktion:
1855
Tillverkningsort: Sverige (SE), Dalsland
Användning:
1855 (1855 EFTER)
Accession:
1874 (187403)
Givare till museet: Ryding, G
Givare, ort: Sverige (SE), Stockholm
Annat:
Historisk händelse, ort med anknytning till föremålet: Sverige (SE), Västergötland, Västra Götaland, Vänersborg, Vänersborg

Påförd text:
Inskrift: 1855

Identifikationsnr:
NM.0004137A-B

Institution:
Nordiska museet

Består av:
NM.0004137A Föremål Vantar
NM.0004137B Föremål Vantar

Visa tilläggsinformation

Om museet

Museum:
Nordiska museet

Museets webbplats:
www.nordiskamuseet.se

Samlingarna har katalogiserats under lång tid och av många olika personer. Därför kan informationens kvalitet variera. Kontakta oss via länken nedan om du hittar felaktigheter eller vill komplettera informationen.

Relaterade artiklar

Rekommendera en artikel från Wikipedia eller en annan godkänd källa

Autogenererade artiklar från Wikipedia

Religion

Religion är tro som grundar sig på föreställningen om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som höjda över det jordiska. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar. Andetro, förfäderstro och övertygelsen om en magisk verklighet är också uttryck för religion. Religioner förutsätter ofta existensen av en själ som lever vidare efter kroppens död.

Portal:Religion/Personer inom religion

Fornnordisk religion

Fornnordisk religion är den vetenskapliga termen för de olika religionsformer som förekom i nuvarande Sverige, Norge, Danmark, Färöarna och Island under fornnordisk tid fram till kristnandet (dock ej samisk religion). Denna term har varit i bruk sedan 1970-talet.

Romersk religion

Romersk religion betecknar den kult och de gudar som erkändes av den romerska staten. Religionen saknar helig skrift (även om orakeltexter som exempelvis Sibyllinska böckerna hölls i stor aktning), och det finns sparsamt med källor vilket gör den dåligt känd. De källor som finns är fr.a. arkeologiskt material från till exempel tempel och gravar, inskriptioner och notiser hos historiska författare.

Samisk religion

Samisk religion (förr lapsk mytologi) är den förekommande benämningen på den förkristna religionen hos samer som i stora drag baserades på muntliga traditioner och var orienterad på denna värld (s.k. primal religion). [källa behövs] De karaktäristiska dragen är dyrkan av naturen (animism) och förfäderna.

Allt innehåll från Wikipedia är licensierat under en Creative Commons 2.5 licens

Many images, depicted motifs and artefacts on DigitaltMuseum are protected by copyright. These may not be copied or published without permission from the copyright owner.   © KulturIT

Var god vänta...